Eko-Wtór Jakubiec

Gospodarowanie Odpadami

SKUP SPRZĘTU "EE"

Prowadzimy zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, stanowiącego odpad inny niż niebezpieczny. Zebrane odpady przekazywane są uprawnionym jednostkom prowadzącym zakłady przetwarzania wymienionych odpadów. Główny Inspektor Ochrony Środowiska nadał Spółce numer rejestrowy