Eko-Wtór Jakubiec

Gospodarowanie Odpadami

SKUP SZKŁA

Prowadzimy zbieranie i segregowanie odpadów szkła. Skupujemy szkło gospodarstwa domowego: białe i kolorowe (butelki, słoiki itp.). Zebrane odpady przekazujemy uprawnionym jednostkom do odzysku, w tym do recyklingu.