Eko-Wtór Jakubiec

Gospodarowanie Odpadami

SKUP ZŁOMU STALOWEGO

Prowadzimy zbieranie złomu żelaza i stali [skup złomu stalowego i żeliwa typu: metalowe odpady poprodukcyjne, wyroby metalowe nienadające się do naprawy, elementy konstrukcji pochodzące z rozbiórki, odpady komunalne z metalu, wraki samochodowe lub elementy pojazdów stanowiące złom metali (pojazdy pozbawione elementów niemetalicznych tzn. tapicerki, uszczelek, płynów itd.), maszyny i urządzenia oraz ich części stanowiące złom (bez elementów niemetalicznych, płynów itd.), konstrukcje stalowe uszkodzone mechanicznie, skorodowane, bądź nienadające się do dalszej, bezpiecznej eksploatacji itp.].

Prowadzimy precyzyjną segregację złomu w klasach: W-1, W-2, W-3, W-5, W-7, W-13. Zebrany złom przekazujemy uprawnionym jednostkom do odzysku, w tym do recyklingu.

Proponujemy również możliwość wykonania demontażu i rozbiórki obiektów, w szczególności konstrukcji stalowych. Ponadto określamy skład chemiczny złomu metali za pomocą wysokiej klasy urządzenia, tj. rentgenowskiego analizatora metali i stopów- model NITON XL3t 980 GOLDD+. Przedmiotowy analizator posiada zainstalowane programy, które umożliwiają analizę stopów metali żelaznych, metali nieżelaznych i metali szlachetnych.